Search

Nyheter

AFACTOR VÄLKOMNAR ännu en tung spelare till laget, Max wiman!

2023-02-06

På Afactor har Max rollen som CTO samt stärker upp Afactors team som senior IT-säkerhetskonsult.   

Max är van att arbeta i såväl offentlig sektor som på snabbväxande och föränderliga företag med bibehållen hög kvalitet och affärskontinuitet. Han är analytisk och har en hög problemlösningsförmåga. Van att leda och organisera arbetsuppgifter för grupper samt ansvara för tekniska implementeringsprojekt med budgetplanering, rekrytering av personal och utbildning.  

Max har lång erfarenhet av strategier, riktlinjer, policys, infrastruktur och IT-lösningar, konsolidering, virtualisering, migrering, upphandling/implementationsprojekt och IT-säkerhet. Design och drift av stora produktionskritiska 24x7 IT-plattformar. 

Han har kunskap och utbildning inom ett flertal områden som ISO27001, PCI-DSS, GDPR, LEK, telekom, applikationsutveckling, lösningar och tjänster från ett flertal större hårdvaru- och tjänsteleverantörer.  

Listan kan göras lång och längre.
Max, du är varmt välkommen till oss! 

Maria Öström, CEO

Afactor och rekryteringsinstitutet

2022-10-24

Afactors samarbete med Rekryteringsinstitutet är ännu ett steg i rätt riktning för att främja en hållbar, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.  
Afactors nya stjärna, Jessica Hillergård!

2022-10-03

Vi är så glada att ha fått Jessica till vårt team! 
På Afactor har Jessica rollen som CISO samt ansvar för affärsområdet Informationssäkerhet. Utöver det interna arbetet på Afactor har Jessica konsultuppdrag för att möta den stora efterfrågan från våra kunder.

Jessica är specialist inom informationssäkerhet med inriktning på dataskydd/GDPR. Hon har även lång erfarenhet av underrättelse- och utredningsverksamhet inom Polismyndigheten, både nationellt och internationellt.     

Jessica är en driven problemlösare som är van att leda team samtidigt som hon trivs med självständigt arbete. Utöver det är hon en mycket uppskattad föreläsare som har förmåga att entusiasmera och engagera människor.     

Hon har en imponerande lista med kompetenser vilket gör Afactor heltäckande på området.   

 DSO Dataskyddsombud, DPO Data Protection Officer 
 Projektledning 
 Incidenthantering 
 Kontinuitetsplanering 
 GDPR, NIS-direktivet 
 Revision 
 Informationssäkerhetsstandarder ISO2700, COBIT, NIST 
 lnformationsklassningar  
 ITIL/PM3  
 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
 Risk och informationssystemskontroll 
 Hot-, risk- och sårbarhetsanalys 
 IT-forensik 
 Telefon- och geografiska brottsanalyser 
 Juridik    

Jessica, du är varmt välkommen till oss!     

Maria Öström, CEO  
Interoc tar in Afactor som strategisk säkerhetspartner 

2022-03-02

Interoc har höga ambitioner om att vara en del i att utveckla byggbranschen. 

För att kunder till Interoc alltid skall känna sig trygga som leverantör, har Interoc ökat kraven vid rekrytering genom att ta in Afactor som strategisk säkerhetspartner. 

Afactor får fortsatt förtroende av Försäkringskassan även under 2022

2022-02-22

Förra året fick Afactor förtroendet, genom en upphandling, att utveckla och systematisera arbetet med omvärldsbevakning och hotbildsanalyser på individnivå hos Försäkringskassan. 

Arbetet kring medarbetarskyddet har vi gjort tillsammans med myndighetens mycket kompetenta och drivna medarbetare inom Operativ säkerhet.  

Vi ser fram emot fortsättningen!