Nyheter

välkommen annette bengtsson!

2024-01-17

Annette är jurist och senior dataskyddsspecialist och kommer närmast från Stockholm Stad där hon bland annat verkade som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Hon är van att arbeta med komplexa frågor inom dataskydd, är lösningsorienterad och gillar utmaningar.

Nu är vi på Afactor heltäckande inom informationssäkerhet, så tveka inte att kontakta oss!

Annette, du är varmt välkommen!

Maria Öström, CEO 

Afactor fyller på med ytterligare en stjärna, Dani Cohen!

2023-09-04

Nu kan vi äntligen välkomna Afactors senaste tillskott, Dani Cohen!

Dani stärker upp teamet för informationssäkerhet hos våra kunder som informationssäkerhetskonsult.
Han har tidigare arbetat som informationssäkerhetssamordnare och arkivansvarig, vilket innebär att han har haft en samordnande funktion för informationssäkerhetsarbete, klassning av information, organisering och strukturering av informationssäkerhetsorganisationer med utgångspunkt från ISO 27001.

Så behöver ni hjälp med ert informationssäkerhetsarbete, tveka inte att kontakta oss!

Dani, du är varmt välkommen till oss! 

Maria Öström, CEO  
Afactor fyller på laget med ytterligare en stjärna, Nathalie sahlin!

2023-05-02

Vi är så glada att idag få välkomna Nathalie Sahlin som senior säkerhetsrådgivare samt ansvarig för affärsområde Investigation & Security hos oss på Afactor. 

Nathalie kommer senast från Polismyndigheten där hon hade en stabstjänstroll vid regionledningen i Stockholm. Innan dess var hon bland annat operativ samordnare, gruppchef på utredning och lagföring samt gruppchef för brottsförebyggande arbete/ingripandeverksamheten.   

Du är varmt välkommen Nathalie!      

Maria Öström, CEO  
AFACTOR VÄLKOMNAR ännu en tung spelare till laget, Max wiman!

2023-02-06

På Afactor har Max rollen som CTO samt stärker upp Afactors team som senior IT-säkerhetskonsult.   

Max är van att arbeta i såväl offentlig sektor som på snabbväxande och föränderliga företag med bibehållen hög kvalitet och affärskontinuitet. Han är analytisk och har en hög problemlösningsförmåga. Van att leda och organisera arbetsuppgifter för grupper samt ansvara för tekniska implementeringsprojekt med budgetplanering, rekrytering av personal och utbildning.  

Max har lång erfarenhet av strategier, riktlinjer, policys, infrastruktur och IT-lösningar, konsolidering, virtualisering, migrering, upphandling/implementationsprojekt och IT-säkerhet. Design och drift av stora produktionskritiska 24x7 IT-plattformar. 

Han har kunskap och utbildning inom ett flertal områden som ISO27001, PCI-DSS, GDPR, LEK, telekom, applikationsutveckling, lösningar och tjänster från ett flertal större hårdvaru- och tjänsteleverantörer.  

Listan kan göras lång och längre.
Max, du är varmt välkommen till oss! 

Maria Öström, CEO

Afactor och rekryteringsinstitutet

2022-10-24

Afactors samarbete med Rekryteringsinstitutet är ännu ett steg i rätt riktning för att främja en hållbar, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.  
Afactors nya stjärna, Jessica Hillergård!

2022-10-03

Vi är så glada att ha fått Jessica till vårt team! 
På Afactor har Jessica rollen som CISO samt ansvar för affärsområdet Compliance. Utöver det interna arbetet på Afactor har Jessica konsultuppdrag för att möta den stora efterfrågan från våra kunder.

Jessica är specialist inom informationssäkerhet med inriktning på dataskydd/GDPR. Hon har även lång erfarenhet av underrättelse- och utredningsverksamhet inom Polismyndigheten, både nationellt och internationellt.     

Jessica är en driven problemlösare som är van att leda team samtidigt som hon trivs med självständigt arbete. Utöver det är hon en mycket uppskattad föreläsare som har förmåga att entusiasmera och engagera människor.     

Hon har en imponerande lista med kompetenser vilket gör Afactor heltäckande på området.   

 DSO Dataskyddsombud, DPO Data Protection Officer 
 Projektledning 
 Incidenthantering 
 Kontinuitetsplanering 
 GDPR, NIS-direktivet 
 Revision 
 Informationssäkerhetsstandarder ISO2700, COBIT, NIST 
 lnformationsklassningar  
 ITIL/PM3  
 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
 Risk och informationssystemskontroll 
 Hot-, risk- och sårbarhetsanalys 
 IT-forensik 
 Telefon- och geografiska brottsanalyser 
 Juridik    

Jessica, du är varmt välkommen till oss!     

Maria Öström, CEO  
Search