INVESTIGATION & SECURITY

Incidenthantering & Utredning

Afactor hjälper er att minska sårbarheterna och stärka skyddet. Vi arbetar strukturerat och nära er med relevanta utredningsåtgärder för att effektivt komma fram till den bästa lösningen, vare sig det är den lilla incidenten eller den stora internutredningen.

Vi genomför IT-forensiska undersökningar. Både enklare och mer komplexa där vi även har möjlighet att återskapa data som har raderats flera gånger och/eller skrivits över. 

Vi utvärderar och rekommenderar förebyggande säkerhetsåtgärder som minskar risken för incidenter i framtiden.
INVESTIGATION & SECURITY

Säkerhetskoordinator

Säkerhetskoordinatorns uppdrag är att förebygga och förhindra oönskade händelser och hantera eventuella incidenter med minsta möjliga påverkan på eventet, resan eller i din vardag. Vi riskbedömer och planerar för att tillse att det blir rätt nivå på säkerheten och bemanning kopplat till hotbilden.
Säkerhetskoordinatorns roll utformas efter behov.INVESTIGATION & SECURITY

Interim säkerhetschef eller extern säkerhetsorganisation

Vi har lång erfarenhet från både Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten samt som konsulter i olika verksamheter. Vi kan snabbt ta på oss rollen som interim säkerhetschef och som rådgivande vid rekrytering av en ordinarie säkerhetschef eller andra roller inom säkerhetsområdet. 

Afactor kan även verka som er externa säkerhetsorganisation. Innehåll och uppdrag skräddarsys efter era behov.
INVESTIGATION & SECURITY

Säkerhetsskydd

 Afactor samordnar säkerhetsskydd och genomför grundutredningar till säkerhetsskyddsklassade anställningar. 

Vi håller säkerhetsprövningsintervjuer samt bistår med kontroll av uppgifter som framgår av exempelvis betyg, intyg, tidigare arbetsplatser och referenser. 

Afactors medarbetare har många års erfarenhet av säkerhetsskyddsklassade rekryteringar. Detta gör oss till en trygg rådgivare under hela processen och vi underlättar för er att ta ett väl avvägt beslut.
INVESTIGATION & SECURITY

Informationsinhämtning

Afactor genomför informationsinhämtning med objektiva riskbedömningar. Vi skräddarsyr upplägg så att informationen är relevant för era behov och bistår med rådgivning under hela processen.

Afactor gör företrädar- och styrelsekontroller inför bolagsförvärv, leverantörskontroller samt inför rekrytering vilket bidrar till en sund konkurrens på arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt för att för att främja en hållbar, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.
Search