INSIGHT & DATA

Lab & Tools

Inom Insight & Data arbetar vi internt och externt med digital utveckling för att modernisa och utveckla cybersäkerheten genom att dra nytta av kraften i data och artificiell intelligens (AI) och generativ AI (GenAI). 

Afactor utvecklar också verktyg och applikationer inom säkerhet och compliance. Därigenom hjälper vi våra kunder att anpassa sig till rådande säkerhetsläge samt att uppnå effektiva och hållbara konkurrensfördelar inom säkerhet.

Kontakta oss om ni vill veta mer. 
Search