Afactors grundare

Anna Schneider
Som person är Anna analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. En prestigelös lagspelare med ledarskapsmentalitet som brinner för att skapa ett gott arbetsklimat.    

Anna var tidigare poliskommissarie och chef för den Polisoperativa enheten på Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm, där spaning, IT-forensik, underrättelser och hemliga tvångsmedel ingick. Hon ansvarade för koordinering av operativa åtgärder i utredningar hos åklagarkamrarna. I tjänsten ingick även rekrytering och intervjuer. Utöver det representerade Anna EBM i det Regionala samverkansrådet där tolv myndigheter gått ihop för att verka mot grov organiserad brottslighet.       

Innan dess arbetade Anna på Säkerhetspolisens kontreterrorenhet, först som operativ handläggare med uppgift att bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga. Hon skrev beslutsunderlag för säkerhetsåtgärder, koordinerade tillslag och medverkade i utredningsarbete som förhörsledare. Därefter blev Anna gruppchef på Inhämtningsavdelningen med ansvar för en av myndighetens inhämtningsmetoder.      

Anna har också arbetat som utryckningspolis och bedrägeriutredare på Polismyndigheten.    
Maria Öström
Maria beskrivs som strategisk, engagerad och driven med fokus på målet. För att nå målen omger sig Maria med ett starkt team samt arbetar med tillit och förtroende.  

Maria var tidigare poliskommissarie på Säkerhetspolisen där hennes senaste position var som sektionschef på Kontraterrorenheten. Sektionens huvudansvar var bedömning och reduktion av inkommande, prioriterade terrorhot mot Sverige, inklusive den centrala stadsledningen.    

Dessförinnan var hon flera år sektionschef på Inhämtningsavdelningen med ansvar för bland annat HUMINT i Stockholm och på Gotland.     

Under sin tid på Säkerhetspolisen har Maria deltagit i metod- och verksamhetsutveckling samt representerat Säkerhetspolisen i det Regionala samverkansrådet, den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.      

Hon har lång erfarenhet som chef- och ledare, projektledning,  stabschef samt operativ ledning och insatsarbete.   


Search