COMPLIANCE

Informationssäkerhet

Afactor erbjuder flertalet tjänster inom informationssäkerhet.
 
Genom certifierade Dataskyddsombud (DSO/DPO) och jurist kan vi bland annat stötta med att initiera, revidera och följa upp integritetsskyddsarbetet hos er.

Vi utför nuläges-, risk- och konsekvensanalyser samt utbildning och incidenthantering avseende Dataskydds- och GDPR-frågor.
Även AI-act, NIS2 och ISO27000 samt inventering och strukturering av informationstillgångar är delar vi kan hjälpa till med.

Under hela processen, oavsett storlek på projektet, kan vi bistå med individuell rådgivning och informationsspridning. 
Search